Kybernetické hrozby

V souvislosti s pokračujícím pronikáním informačních technologií do všech oblastí života i běžného fungování společnosti, které lze v obecné rovině označit…

Hlavní daňové a účetní změny 2021

Tento článek připravujeme v době, kdy jsou některá ustanovení tzv. daňového balíčku stále v legislativním procesu (konkrétně k datu 10.12.2020 byla novela zákona o…

Inovace výrobních procesů

Vymezení základních pojmů programu Inovace – Inovační projekt Tento dokument vymezuje základní pojmy pro účely programu Inovace – Inovační projekt. a)…