• kontaktní kampaně
 • řešení on-line kampaní
 • koncepty vstupu do prostoru medií
 • podpora prodeje
 • krizová komunikace pro manažery / politikymedia
 • krátkodobé, dlouhodobé reklamní kampaně
 • krátká reklamní videa
 • fotografie
 • monitoring médií
 • komerční články
 • reklamní bannery pro on line media
 • online průzkumy
 • Zpracování tiskových zpráv a předání ke zveřejnění médiím
 • Organizace tiskových konferencí
 • Zajištění služeb v oblasti mediální komunikace
 • Vytváření propagačních kampaní
 • Poskytování poradenství v oblastech Public Relations (PR)  a mediální komunikace
 • Konzultace v oblastech PR a mediální komunikace